Casino de Caldes

Carrer del Forn, 15
T 93 862 67 56
F 93 862 68 06
La sala gran del Casino acull la diversitat d'espectacles que s'hi ofereixen.

La platea té capacitat per a uns 350 espectadors, i les llotges per uns 100 espectadors més, depenent en cada cas de la configuració de butaques.

L'escenari té 9 m de boca i 14 m de fondària, amb un lleuger pendent cap a la platea.

HIVERN
Dilluns, dimarts, dijous i divendres,
de 15.30 h a 21 h
Dimecres, de 10 a 13.30 h
i de 15.30 h a 20.30 h
Dissabte, de 10 a 14 h

ESTIU
(del 24 de juny a l’11 de setembre)
Dilluns, dimarts, dijous i divendres,
de 15.30 h a 21 h
Dimecres, de 10 a 13.30 h
i de 15.30 h a 20.30 h
Dissabte tancat